• NAUCZYCIELE

    • Dyrektor mgr Tomasz Gajewski - muzyka, informatyka
    • mgr Katarzyna Koch - język polski, historia, biblioteka, doradztwo zawodowe
    • mgr Ewa Wit - edukacja wczesnoszkolna
    • mgr Małgorzata Orzeszak - matematyka
    • mgr Zuzanna Zalewska - język angielski
    • mgr Agata Grzybowska - język rosyjski
    • mgr Iwona Kostaniak - geografia
    • mgr Marcin Koch - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
    • mgr Sławomir Rajter - wychowanie fizyczne
    • mgr Błażej Wit -  edukacja wczesnoszkolna, religia, wychowanie fizyczne
    • mgr Karolina Rudnicka - edukacja wczesnoszkolna, technika, logopedia
    • mgr Małgorzata Mizińska - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wdż
    • mgr Paulina Kempka - edukacja przedszkolna
    • mgr Dominika Gajewska - język polski, nauczyciel wspomagający
    • mgr Paulina Szumpur - nauczyciel wspomagający
    • mgr Dominika Pasieka - biologia, przyroda, nauczyciel wspomagający
    • mgr Renata Chmielewska - fizyka
    • mgr Bożena Matyjasiak - chemia
    • mgr Elżbieta Madej-Gacka - pedagog
    • mgr Magdalena Tkaczyk - edukacja przedszkolna
    • mgr Hanna Krukowska – edukacja przedszkolna


    OBSŁUGA

    • Hanna Beliniak - woźna
    • Aneta Adamiec - woźna
    • Wiesław Beliniak - konserwator