• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Publiczna Szkoła Podstawowa im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze
   • Telefon
   • 486686991
   • Adres szkoły
   • Jeziora 45, 05-652 Pniewy
    Poland
 • Napisz do nas

  KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – inspektor@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  wczytywanie danych z serwera, proszę czekać